ระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์